Trồng thử nghiệm gấc

Hình ảnh quá trình phát triển của trái gấc:
- Nụ hoa:

-Hoa:

-Trái non:


-Trái chuẩn bị chín:

Kim Long Farm