Nhà màng trồng dưa lưới

26/01/2015

Các thông số kỹ thuật để lắp đặt nhà màng phục vụ cho nhu cầu trồng dưa lưới

Xem thêm ...

Kỹ thuật trồng dưa lưới

26/01/2015

Nông trại Kim Farm hiện nay đang thực hiện trồng dưa lưới trong nhà màng theo công nghệ cao.

Xem thêm ...