Nhà màng trồng dưa lưới

Giới thiệu nhà màng:               1996,8 m2/nhà
- Chiều dài:                             52 m
- Chiều rộng:                           38,4 m
- Loại thông gió đỉnh mái:        Cố định
- Khoảng cách nhịp:                9,6 m
- Số nhịp:                                04
- Khoảng cách bước:              4,0 m
- Chiều cao tới máng xối:         4,0 m
- Chiều cao tới đỉnh:                7 m
- Độ dóc mái:                           Cong 02 bên
- Khoang cách ly:                     12 m2
- Khung kèo thép tiền chế mạ kẽm
- Máng xối, bát liên kết
- Tấm lợp bao che cho mái:
          + UVA clear: chống tia cực tím bảo vệ cây trồng, cống bám bụi, chống va đập.
          + AV-Anti virus: chống vi rút và giảm nấm bệnh cho cây trồng.
          + Light transmission 90%: Độ truyền sáng 90% nhằm tăng quá trình quang hợp.
          + Light Diffusion 20%: Khuếch tán ánh sáng 20% tạo ra ánh sáng khuếch tán đồng đều trong nhà màng, ánh sáng đến với mọi cây trồng.
          + Anti-drip: Chống đọng sương nhằm chống nhỏ giọt lên cây trồng để giảm nấm bệnh.
- Tấm lợp bao che cho vách: Lưới 64 m bốn vách nhà màng, tiếp đất bên dưới 0,7 m được lắp đặt lớp màng TOM.
- Hệ thống cáp treo đỡ cây trồng.
- Vãi địa lót toàn bộ diện tích nền, phụ kiện giữ bạt.
- Hệ thống tưới nhỏ giọt Capinet và châm phân Ventury.
- Máng thu hồi nước, mương thoát nước dư ngang nhà ra ngoài nhà màng.