Trồng thử nghiệm gấc

27/01/2015

Nông trại Kim Farm đang tiến hành trồng thử nghiệm gấc trên giàn với diện tích 2000m2.

Xem thêm ...